Vilkår og Betingelser

Generelt

Generelt

Vilkår og betingelser

Udgave nummer 2.8, senest opdateret 14. februar 2020

INTRODUKTION:

1.1. Ved at bruge og/eller besøge en eller flere sektioner af www.jetbull.dk  (”hjemmesiden”), eller ved at åbne en konto på hjemmesiden accepterer ”du”, ”spilleren” eller ”brugeren” at være bundet af:

1.1.1. De generelle vilkår og betingelser, på denne hjemmeside;

1.1.2. Privatlivspolitikken,

1.1.3. Alle spilleregler,

1.1.4. Vilkår og betingelser gældende for kampagner, bonusser og særlige tilbud som fra tid til anden kan findes på hjemmesidenhjemmesiden.

1.2. Alle ovenfor nævnte vilkår og betingelser, vil tilsammen blive refereret til som "betingelser".

1.3. Venligst læs betingelserne omhyggeligt, før disse accepteres. Hvis du ikke accepterer at være bundet af betingelserne, skal du ikke åbne en konto eller fortsætte med at benytte hjemmesiden. Foresat brug af hjemmesiden betegnes som accept af betingelserne.

1.4. Betingelserne træder I kraft d. 14. februar 2020

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

2        PARTERNE

Hjemmesiden drives og opereres af Amgo iGaming Danmark A/S., et selskab med registreringsnummer 33962886 og registreret adresse på Automatikvej 1, 2860 Søborg, Danmark. Amgo iGaming Danmark A/S er licenseret og under tilsyn af Spillemyndigheden, en selvstændig tilsynsmyndighed under Skatteministeriet. Amgo iGaming Danmark har med licensnummer J.nr. 18-1407987 modtaget tilladelse til udbydelse af kasino i Danmark.

2.1 Betalinger bliver behandlet af MoneyMatrix Ltd, på vegne af EveryMatrix Ltd. MoneyMatrix Ltd blev inkorporeret under Maltas lovgivning, Selskabets registrationsnummer C64593 og har registreret adresse på Level 3, St. Julian’s Business Centre, Triq Elija Zammit, St. Julian’s, STJ 3155, Malta.

2.2. Reference i betingelserne til brugen af ‘os’, ’vores’, ’vi’,  ’virksomheden’ eller selskabet, er referencer til parten du indgår aftale med, som specificeret overfor.

3        ÆNDRINGER TIL BETINGELSER FOR ANVENDELSE

3.1. Vi kan få brug for at ændre betingelserne af en række årsager, dette kunne være af kommercielle grunde, overholdelse af love og regler eller årsager omhandlende service. De mest opdaterede betingelse for brug af hjemmesiden, kan tilgås på her hvor datoen for ikrafttrædelse er noteret.

3.2. Hvor vi foretager ændringer i Betingelserne, vil vi informere dig herom på forhånd via e-mail eller ved at placere en meddelelse på hjemmesiden. Du, spilleren, skal bekræfte de nye Betingelser før ændringerne træder i kraft, og der igen kan spilles på hjemmesiden.

4        ÅBEN DIN KONTO

4.1. For at placere et væddemål via hjemmesiden, skal du åbne en konto på hjemmesiden under ("din konto").

4.2. Vi giver ingen garantier om, hvorvidt din adgang til og/eller brug af hjemmesiden eller services overholder den gældende lovgivning I det land, hvor du befinder dig. Du garanterer at online gambling ikke er ulovligt i den jurisdiktion du befinder dig i.

4.3. En spiller skal registrere sig personligt, ved at følge instruktionerne på skærmen.

4.4. Når du åbner en Konto vil du blive bedt om at oplyse personlige informationer, som dit navn, fødselsdato, CPR nummer og addresse som registreret i Folkeregistret samt telefonnummer og en e-mail adresse (“dine kontaktoplysninger”).

4.5. Efter registreringen og indtil vi har bekræftet din identitet via NemID, vil du få adgang til en midlertidig konto. Midlertidige konti er underlagt følgende betingelser: Du har kun tilladelse til at indbetale maksimum 10.000 DKK og du har ikke mulighed for at lave en udbetaling. Så snart vi har bekræftet din identitet vil din konto blive permanent. Hvis vi efter en måned ikke har kunne verificere din fulde identitet eller du har givet os falske informationer vil din midlertidige konto blive lukket, alle gevinster vil blive annulleret og eventuelt midler resterende på din konto vil blive refunderet.

4.6. Du anerkender og accepterer hermed, at ved brug af ydelser på hjemmesiden, kan du både vinde og tabe penge.

4.7. Din konto skal være registreret i dit eget, korrekte navn. Du må kun åbne én konto.

4.8. Hvis du ønsker at åbne en anden konto, kan du gøre det ved at kontakte vores Manager hos support@jetbull.dk  . Hvis en ny konto er åbnet, vil den gamle konto blive lukket.

4.9. Du skal vedligeholde din konto og holde dine oplysninger up-to-date.

4.10. Hvis du ønsker at lukke din konto, skal du sende en forespørgsel til support@jetbull.dk  . Ved lukning af din konto samtykker du til tabet af eventuelle kampagne bonusser, præmier eller fordele som du har opnået.

4.11. Når du lukker din konto vil vi tilbagebetale indestående beløb på din konto senest 5 arbejdsdage efter lukningen er gennemført.

4.12.   Hvis din konto bliver lukket på grund af spilafhængighed erkender du at det ikke vil være muligt at åbne din konto i hele perioden du har valgt at blive ekskluderet fra spil. Såfremt din konto er blevet lukket på grund af svindel, accepterer du at du fremover ikke kan åbne en ny konto. Selskabet vil ikke stå til ansvar, hvis du formår at åbne en ny konto, for en sådan handling, heller ikke for direkte eller indirekte følgeskader heraf. Selskabet har til enhver tid ret til at lukke en konto som er blevet åbnet i strid mod kravene angivet heri. Alle konto lukninger foretaget på Virksomhedens initiativ vil blive sent til Spillemyndigheden med begrundelse herfor.

5        KONTROL AF DIN IDENTITET; KRAVENE OM HVIDVASKNING AF PENGE

5.1. Du garanterer at:

5.1.1. Du ikke er yngre end:

5.1.1.1. 18 (atten) år; eller

5.1.1.2. Enhver juridisk alder, hvor hasardspil eller spil aktiviteter under loven eller jurisdiktion, der gælder for dig kræver ("den juridiske alder"); og

5.1.2. De oplyste personlige informationer ved åbning af din konto er korrekte; og

5.1.3. Du er den retmæssige ejer af pengene på din konto.

5.1.4. Du er bosiddende I en jurisdiktion som tillader online gambling.

5.1.5. Penge som du indbetaler på din konto må ikke være et resultat af nogen former for ulovlige aktiviteter.

5.2. Selskabet følger de Danske og Europæiske lovgivninger, bestemmelser og retningslinjer for forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Mistænkelige transaktioner/aktiviteter vil blive undersøgt af selskabet, og om nødvendigt vil en mistænkelig transaktion/aktivitetsrapport lavet af Selskabet blive videregivet til de rette myndigheder. I et sådan tilfælde må Selskabet ikke underrette de involverede spillere eller tredje parter, med undtagelser, om at en undersøgelse er eller vil blive udført, eller at informationer vedrørende dette vil eller er blevet givet til de rette myndigheder. Desuden kan Selskabet, i tilfælde af mistænkelige transaktioner/aktiviteter, suspendere, blokere og lukke konti tilhørende involverede spillere og tilbageholde midler som kan være påkrævet ved lov og/eller af de rette myndigheder.

5.3. Alle transaktioner oprettet af spillere på vores website tjekkes for at forhindre hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og alle andre ulovlige aktiviteter.

5.4. Ved at acceptere Betingelserne, er du vidende om vi kan foretage identifikations kontrol, som vi kan kræve af os selv, eller kræves af tredjepart (herunder tilsynsmyndighederne) for at bekræfte din identitet og kontaktoplysninger og for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og for at kontrollere om du er omfattet af en sanktionsordning (”Kontrol”).

5.5. Ved betalinger eller transaktioner på 15.000 DKK eller mere (eller tilsvarende beløb I anden valuta) vil spillerens identitet og midlernes oprindelse blive kontrolleret. Under sådanne omstændigheder kan din konto blive blokeret og vi vil kontakte dig med henblik på at indhente supplerende informationer direkte til os for at udføre kontrollen. Din konto vil forblive blokeret indtil vi har modtaget de efterspurgte informationer. Hvis du ikke gør det eller ikke kan give os disse informationer forbeholder vi os retten til at lukke din konto permanent. Ligeledes skal du identificere dig når du laver en udbetaling på 15.000 DKK eller mere.

6        BRUGERNAVN, ADGANGSKODE OG KUNDEOPLYSNINGER

6.1. Efter åbning af din konto, skal du ikke oplyse dit brugernavn og adgangskode til andre.

6.2. Hvis du har givet adgangskoden til en tredjepart, og derfor vidste eller burde have indset, at dette ville medføre en risiko for uautoriseret brug, vil du være fuld ansvarlig for potentielle skader.

 

7        INDBETALINGER TIL DIN KONTO

7.1. Hvis du ønsker at deltage i væddemål eller spil ved hjælp af hjemmesiden, skal du indbetale penge på din konto, som du derefter kan bruge til at placere væddemål eller spil. Det er ikke muligt at spille på kredit.

7.2. Indbetaling til spillerens konto er lavet ved overførsel af penge til selskabets konto ved hjælp af de betalingsmetoder angivet på hjemmesiden. Selskabet forbeholder sig ret til at ændre de accepterede betalingsmidler efter eget skøn. Selskabet forbeholder sig endvidere retten til at acceptere visse betalingsmidler kun omfattet af opfyldelsen af ​​visse betingelser. Selskabet garanterer ikke, at alle betalingsmetoder er tilgængelige på alle tidspunkter. For at undersøge hvilke ind og -udbetalingsmetoder der er aktuelle på det pågældende tidspunkt, og hvor lang behandlingstid forespørgslerne tager, venligst benyt fanen Indbetaling.

7.3. Du skal indbetale fra en konto, der er registreret i dit eget navn. Vi accepterer ikke 3. parts indbetalinger, f.eks en ven, slægtning, partner, mand eller kone. Skal vi opdage under vores rutinemæssige sikkerhedstjek, at dette har fundet sted, vil alle gevinster fortabes og den oprindelige indbetaling til den retmæssige ejer af kontoen / Kreditkort. Hvis bankoverførsel er nødvendigt for at returnere pengene til den retmæssige ejer, vil alle bankgebyrer afholdes af modtageren.

7.4. Vi accepterer ikke kontanter sendt til os.

7.5. Ved at indbetale penge accepterer du at du ikke vil foretage en tilbageførsel eller på anden måde annullere en indbetaling lavet til din konto, og du accepterer også at returnere og kompensere os for ubetalte indbetalinger.

7.6. For det maksimale du må indbetale på hver af indbetalingsmulighederne, venligst se fanen Indbetalinger på hjemmesiden.

7.7. Virksomheden kan under visse omstændigheder, kreditere en spillers konto med såkaldte "bonus penge". Betingelserne for kreditering af bonus (f.eks. første indbetalingsbonus) og mængden af ​​bonussen er bestemt af virksomheden og anført på hjemmesiden fra tid til anden. Du får som minimum 60 dage til at møde de krav der stilles for at opnå en bonus. Alle tilpasninger på din konto vil blive illustreret og kommunikeret til dig. Ønsker du herefter yderligere præciseringer, venligst kontakt vores Support Team. For at se hvilke kampagner der i øjeblikket kører klik på følgende link https://jetbull.dk/kampagner/generelle  .

7.8. Bonussen er angivet separat på kontoen. Den kan kun udbetales når den er blevet gennemspillet og derved omdannet til rigtige penge gevinster. Hvis en konto indeholder både spillerens egne penge (rigtige penge) og bonus penge, vil bonuspengene først kunne gennemspilles når de eksisterende penge er blevet opbrugt. De specifikke bonusbetingelser vil blive publiceret sammen med de specifikke bonuskampagner på vores hjemmeside. Hvis du anmoder om at lave en udbetaling af dine egne penge (indbetalte penge) inden du har gennemspillet din bonus helt, vil både din bonus og eventuelle gevinster vundet med bonuspenge gå tabt. Hvis der er blevet satset eller spillet med nogle bonuspenge kan bonussen ikke annulleres.

7.9. Din konto er ikke en bankkonto, og er derfor ikke forsikret, garanteret, sponsoreret eller på anden måde beskyttet af et bankforsikringssystem. Ligeledes vil ingen penge som er blevet indbetalt til kontoen tjene nogen form for interesse.  

7.10. Vi kan til enhver tid modregne enhver positiv saldo på din konto mod ethvert beløb, du skylder os, når vi afregner væddemål eller indsatser i henhold til Dobbelt konti, aftalt spil, snyd, svindel og kriminel handling eller fejl.

7.11. Et skøn over hvor lang tid det tager før din indbetaling kan ses på din konto kan findes her:  https://jetbull.dk/help/Deposit eller i vores Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ) på vores hjemmeside.

7.12. Gældende forarbejdningsgebyrer for indbetalinger, hvis nogen, kan findes her: http://www.oanda.com/currency/converter/  .

7.13. Skulle omregningskurser gælde for dig, beregnes de af en specialiseret tjenesteudbyder. For mere information besøg venligst http://www.oanda.com/currency/converter/

7.14. Venligst vær opmærksom på at kreditkort transaktioner vil fremgå på dit kontoudtog som "MMXJetbull"

 

8        UDBETALINGER FRA DIN KONTO

8.1. Du kan anmode om udbetaling af midler fra din konto til enhver tid, forudsat at:

8.1.1. Alle indbetalinger til din konto er blevet bekræftet og gennemført og at ingen af dem er blevet tilbageoverført eller på anden måde annulleret;

8.1.2. Ethvert punkt, der er nævnt i afsnit 5 ovenfor, er afsluttet.

8.2. Når vi har godkendt din udbetaling skal du give os tilstrækkelig information om, hvordan midlerne skal overføres til dig. Vi vil forsøge at imødekomme din anmodning om betalingsmetode og valuta til din udbetaling. Dette kan imidlertid ikke garanteres.  Alle udbetalinger vil blive udbetalt til same konto som indbetalingerne kommer fra. Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr svarende til vores egne omkostninger (inklusiv udgifterne til indbetalinger) til udbetaling af midler som ikke er sat I spil.

8.3. Spillerens midler som er begrænset fra at spille vil blive vist på en separat balance på spillerens forside. Spilleren må ikke udbetale disse begrænsede midler (bonus penge).

8.4. Forud for udbetalinger af midler som ikke er blevet spillet eller satset I væddemål vil identitets dokumenter blive efterspurgt af spillere uden væddemål eller casino aktivitet. Et skøn på hvor lang tid det tager før en udbetaling er gennemført afhænger af om dokumenter skal fremvises og I så fald hvor hurtigt dette bliver gjort. Det almindelige tidsrum før en udbetaling er gennemført kan findes her: https://jetbull.dk/help/Withdrawals  eller i vores Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ) på vores hjemmeside.

8.5. Hvis en konto har været inaktiv, lukket, blokeret eller udelukket uanset grunden, og uanset tidsperioden, kan spilleren kontakte kundesupport for at inddrive eventuelle ventende midler han/hun måtte have på sin konto. Vores supporthold vil straks iværksætte en undersøgelse af kravet og spilleren vi blive kontaktet med oplysninger om hvordan midlerne vil blive tilbageført til ham/hende.

8.6. Gældende forarbejdningsgebyrer for udbetalinger, hvis nogen, kan findes her: https://jetbull.dk/help/Withdrawals  

8.7. Gældende regler vedrørende grænser for udbetalinger og/eller specifikke betalingsbetingelser i forhold til udbetalinger af større beløb kan findes her: https://jetbull.dk/help/faq  

 

9    PLACERER VÆDDEMÅL ELLER SPIL

9.1. Alle transaktioner vil blive afsluttet på det sprog, som du har placeret din transaktion på.

9.2.  Det er dit ansvar at sikre, at detaljerne i enhver transaktion er korrekte.

9.3. Du kan få adgang til din transaktionshistorie på hjemmesiden.

9.4. Vi forbeholder os retten til enhver tid efter eget skøn, at afvise hele eller en del af enhver transaktion. Ingen transaktioner er accepteret af os før vi har bekræftet over for dig, at den er blevet accepteret. Hvis du ikke modtager en bekræftelse på at din transaktion er blevet accepteret, bør du kontakte kundesupport.

9.5. Når din indsats er bekræftet, kan du ikke annullere transaktionen uden vores skriftlige samtykke.

9.6. Hvis en kamp bliver afbrudt venligst besøg Sport sektionen af hjemmesiden, som indeholder de gældende generelle spilleregler.

 

10    AFTALT SPIL, SNYD, SVINDEL OG KRIMINEL AKTIVITET

10.1. Følgende aktiviteter er ikke tilladt og udgør en væsentlig overtrædelse af Betingelserne:

10.1.1. Hemmelige aftale med tredjeparter;

10.1.2. Bruge unfair fordele eller indflydelse (almindeligvis kendt som snyd), herunder udnyttelse af en fejl, et smuthul eller en fejl i vores software, brug af automatiske spillere (nogle gange kaldet "bots"); eller udnyttelse af en ’fejl’;

10.1.3.  Foretage svigagtige aktiviteter til din fordel, herunder brug af et stjålet, kopieret eller på anden måde uautoriseret kredit- eller betalingskort, som en kilde til midler;

10.1.4. At deltage i eventuelle kriminelle aktiviteter, herunder hvidvaskning af penge og en strafbar handling med kriminelle konsekvenser.

10.1.5. Overførsler af midler fra en spillekonto til en anden spillekonto.

10.2. Vi vil tage alle rimelige skridt til at forhindre sådanne aktiviteter; opdage dem og de relevante aktører; og beskæftige os med de relevante aktører på passende vis. Vi vil ikke være ansvarlig for tab eller skader, som du eller nogen anden spiller kan pådrage sig som følge af hemmelige, svigagtigt eller på anden måde ulovlig aktivitet, eller snyd, og enhver handling, vi tager for det samme, vil være på vores eget skøn.

10.3. Hvis du har mistanke om, at en person laver aftalt spil, snyd eller foretager en svigagtig aktivitet, skal du så hurtigt som muligt rapportere det til os på følgende e-mail support@jetbull.dk  .

10.4. Vi forbeholder os retten til at informere relevante myndigheder, andre online-gaming eller spiludbydere, andre online-tjenesteudbydere og banker, kreditkortselskaber, elektroniske betalingsudbydere eller andre finansielle institutioner i din identitet om enhver mistanke om ulovlig, bedragerisk eller upassende aktivitet. Du accepterer at samarbejde fuldt ud med os for at undersøge en sådan aktivitet.

10.5. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde betaling og at erklære væddemål på en begivenhed ugyldig, hvis vi har dokumentation for at:

10.5.1. Der er draget tvivl om integriteten af begivenheden

10.5.2. Der er blevet manipuleret med prisen/priserne eller puljen.

10.5.3. Aftalt spil har fundet sted.

10.5.4. Spillet eller begivenheden kom ikke til sin naturlige konklusion.

10.6. Vi forbeholder os retten til at afbryde spil og/eller begivenheder I alle tilfælde nævnt ovenfor og i andre tilfælde hvor der er registreret nogen form for misbrug. Beviser på ovenstående, vil blive baseret på størrelsen/volumen/antallet eller mønstre af væddemål placeret på vores gaming portaler og/eller hvis der er givet en afgørelse fra et relevant ledelsesorgan i den pågældende sport. Indbetalinger til din konto skal være rimelige I forhold til agtet brug af spil. Hvis der er mistanke om misbrug (f.eks. når et indbetalt beløb ikke bruges i et passende niveau af spil og spilleren anmoder om en udbetaling I forhold til det indbetalte beløb, eller hvis Selskabet har mistanke om at spilleren misbruger valutakursudsving, forbeholder vi os retten til at annullere de respektive indbetalinger, helt eller delvist trække alle omkostninger der er et følge heraf og lukke din konto på ubestemt tid. I et sådan tilfælde forbeholder vi os retten til at anmode om og opnå tilfredsstillende bevis for indbetaling og yderligere kopier af personlig identifikation forud for behandlingen af enhver anmodning om udbetaling, og behandlingen af en sådan anmodning skal være helt efter vores skøn.

11    ANDRE FORBUDTE AKTIVITETER

11.1. Du bør ikke bruge hjemmesiden til ethvert formål, der anses for at være ærekrænkende, fornærmende, uanstændigt, racistisk, sexistisk, diskriminerende eller krænkende. Du må ikke bruge nogen form for fornærmende eller aggressivt sprog eller billeder; chikanere eller misbruge en anden person, herunder andre brugere eller opføre sig på en sådan måde over for virksomhedens personale.

11.2. Du skal ikke ødelægge hjemmesiden, oversvømme hjemmesiden med information, som fører til at hjemmesiden ikke fungerer. Du skal heller ikke bruge metoder som kan ødelægge funktionen af hjemmesiden på nogen måde. Som for eksempel (men ikke begrænset til) spredning af virusser, orme, logiske bomber el. Lign. Masse indlæg eller “spam” er strengt forbudt. Du må ikke skade, fjerne eller på nogen anden måde ændre informationer som er præsenteret på hjemmesiden.

11.3. Du skal bruge hjemmesiden udelukkende til personlig underholdning. Du må ikke reproducere hjemmesiden eller dele af det, på nogen som helst måde uden vores absolutte godkendelse.

11.4. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden, serverne for hjemmesiden er lagret eller hvilken som helst server, datamaskine eller database tilknyttet hjemmesiden. Du må ikke angribe hjemmesiden via et denial-of-service angreb el. Lign. Ved brud på denne bestemmelse vil vi rapportere til relevante retshåndhævende myndigheder og samarbejde med disse ved at give dem din identitet. I tilfælde af et sådan brug, vil din ret til at bruge hjemmesiden ophøre med det samme.

11.5. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tab eller skader forårsaget af et distribueret denial-of-service angreb, virus eller andet teknologisk ødelæggende materiale som kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet relateret materiale, som følge af dit brug af hjemmesiden eller downloading af materiale lagt ud på en sådan hjemmeside eller på et hvert website tilknyttet hjemmesiden.

11.6. Det er forbudt at sælge, overføre og/eller erhverve konti fra andre spillere.

12    LUKNING OG OPHØR AF SAMARBJEDE INITIERET AF VIRKSOMHEDEN

12.1. Selskabet kan nægte at åbne en konto eller vælge at lukke en konto som allerede er åbnet efter, eget ønske. Til trods for dette skal alle kontraktmæssige forpligtelser som er indgået blive indfriet.

12.2. I tilfælde af mistænkelige transaktioner, forbeholder Selskabet sig retten til at suspendere eller blokere en spillers konto og tilbageholde midler som måtte være påkrævet ved lov eller den relevante myndighed.

12.3.  I tilfælde af lukning, herunder lukning I kraft af punkt 18 I Betingelserne, vil en begrundet afgørelse sammen med dokumentation, blive givet til dig og til den danske Spillemyndighed.

12.4. I tilfælde af en suspendering kan du ikke lukke din konto I suspenderingsperioden. I løbet af suspenderingsperioden vil du ikke have adgang til din konto eller kunne anmode om udbetalinger. En begrundet afgørelse sammen med dokumentation, vil blive givet til dig og en kopi vil blive sendt til den danske Spillemyndighed.

13    ÆNDRING AF HJEMMESIDEN

13.1. Vi kan, efter eget skøn, ændre et hvert produkt der tilbydes via hjemmesiden, til enhver tid med henblik på at opretholde hjemmesiden.

14     TEKNISKE FEJL OG TIDSKRITISKE BEGIVENHEDER

 

14.1. Når en uventet fejl opstå i systemet, vil vi tage alle rimelige skridt til at afhjælpe eventuelle fejl eller problemer i forbindelse med software eller hardware, som vi bruger på hjemmesiden, så snart det er praktisk muligt. I det tilfælde, at en sådan fejl har forårsaget et spil til at blive afbrudt på en sådan måde, at spillet ikke kan genoptages fra nøjagtig samme position uden nogen skade for dig eller andre spillere, vil vi tage alle rimelige skridt til at behandle dig på en retfærdig måde. Dette kan omfatte genindsættelse af saldoen på din konto, og vende tilbage til den position eksisterende før afslutning af det sidste bet eller spil gemt umiddelbart før forekomsten af ​​problemet.

14.2. I tilfælde af afbrydelse af et kasino spil, vil du efter genoprettet forbindelse og genåbning af igangværende spil, blive bedt om at genoptage ufærdige spil

14.3. Da live spil indgås i realtid, udgør de en undtagelse til ovenstående, og passivitet af dig vil blive taget som dit valg og spillet i sidste ende vil ende. For spil, hvor ingen yderligere handling er påkrævet af dig efter at have placeret et bet, for eksempel med en spilleautomat, kan du kontrollere resultatet af indsatsen ved at besøge din betting historie. Afbrydelsen vil ikke have påvirket spillet, og du vil have den samme chance for at vinde, som hvis du havde set resultatet på skærmen.

14.4. Når du får adgang til hjemmesiden skal du være opmærksom på, at du kan anvende udstyr, eller en forbindelse, der ikke er så hurtig som den der anvendes af andre spillere. Dette kan have en indflydelse på din præstation i tidskritiske begivenheder, der tilbydes på hjemmesiden. Vi tager intet ansvar for tekniske fejl forårsaget af dit udstyr som du bruger til at få adgang til hjemmesiden eller fejl som vedrører din internetudbyder.

15    FEJL ELLER MANGLER

15.1. En række omstændigheder kan opstå når et spil godkendes eller en betaling bliver lavet af os, ved en fejl. Rimelige bestræbelser bliver gjort for at undgår fejl og mangler, men systemfejl eller menneskelige fejl kan føre til sådanne omstændigheder. Sådanne omstændigheder kan omfatte (uden at være begrænset til) følgende situationer:

15.1.1. Accept af et væddemål hvis priser er markant anderledes en dem der findes på markedet på det tidspunkt væddemålet blev placeret;

15.1.2. Fejlberegning (herunder på grund af menneskelige fejl) af bonusser, gevinster eller afkast udbetalt til dig;

15.1.3. Oplysninger om odds eller form af et væddemål kan være blevet indtastet forkert som følge af menneskelige fejl eller computer funktionsfejl;

15.1.4. Fejl eller mangler som resultat af forbudte aktiviteter;

15.1.5. Fejl eller mangler som resulterer i gevinster der er åbenlyst forkerte eller forskellige fra dem på markedet;

15.1.6. Fortsat accept af væddemål på et marked eller begivenhed, der allerede er lukket eller suspenderet ("sene indsatser").

15.2. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl foretaget på et væddemål og afregne det, til den korrekte pris eller vilkår, der var tilgængelig eller burde have været til rådighed på det tidspunkt, væddemålet blev placeret. Væddemålet vil blive anset for at have taget sted på de vilkår, der var sædvanlige for denne satsning; eller i tilfælde hvor korrektion eller afregning ikke er en mulighed, at erklære væddemålet ugyldigt og refundere indsatsen tilbage til din konto.

15.3. Hverken vi (herunder vores medarbejdere eller agenter) eller vores partnere eller leverandører skal være ansvarlig for eventuelle tab, herunder tab af gevinster, der skyldes en fejl af os eller en fejl af dig. Du vil miste eventuelle gevinster/tab, der skyldes en sådan fejl.

16    UDELUKKELSE AF VORES ANSVAR

16.1. Din adgang til og brug af de produkter, der tilbydes via hjemmesiden, er på eget valg, skøn og risiko.

16.2. Vi vil tilbyde hjemmesiden med rimelig dygtighed og omhu og væsentlighed som beskrevet I Betingelserne. Vi har ikke foretaget andre løfter eller garantier vedr. hjemmesiden eller de produkter der tilbydes via webstedet, og hermed udelukker vi (i det omfang loven tillader det) alle underforståede garantier med hensyn til den samme.

16.3. Vi er ikke ansvarlige over for dig i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller på anden måde for eventuelle driftstab, herunder (men ikke begrænset) tab af data, fortjeneste, indtægter, muligheder, goodwill, omdømme eller driftstab eller for nogen tab, som ikke på nuværende tidspunkt forudses af os som følge af brugervilkårene eller dit brug af webstedet.

17    OVERTRÆDELSE AF VILKÅR FOR ANVENDELSE

17.1. Du skal kompensere os fuldt ud for eventuelle krav, forpligtelser, omkostninger, udgifter (herunder advokatsalærer) og eventuelle andre afgifter, der måtte opstå som et resultat af din overtrædelse af vilkår.

17.2. Hvor du er i væsentlig misligholdelse af vilkårene, forbeholder vi os ret, men er ikke forpligtet til:

17.2.1. Give dig varsel (via dine kontaktoplysninger), når du er i overtrædelse, at du skal stoppe den relevante handling eller manglende handling,

17.2.2. Suspendere din konto, så du ikke er i stand til at placere væddemål eller spille spil på hjemmesiden,

17.2.3. Lukke din konto med eller uden forudgående varsel fra os.

17.2.4. Inddrive beløbet fra din konto for eventuelle udbetalinger, bonusser eller gevinster, der er blevet ramt overtrædelse.

17.3. Vi har ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller kodeord, hvis vi mener, at du har undladt at overholde bestemmelserne i Betingelserne.

18    IMMATERIALLE RETTIGHEDER

18.1. Alt hjemmeside design, tekst, grafik, musik, lyd, fotografier, video, udvælgelse og arrangement deraf, software kompilationer, underliggende kildekode, software og alt andet materiale, der er indeholdt i hjemmesiden er underlagt copyright og andre ejendomsrettigheder, som enten ejes af os eller bruges under licens fra tredjeparts rettighedshavere. I det omfang at ethvert materiale indeholdt på hjemmesiden kan downloades eller udskrives, må påtalte materiale kun downloades til en enkelt personlig computer og trykte dele må kun udskrives til dit eget personlige og ikke-kommercielle brug.

18.2. Under ingen omstændigheder giver brugen af hjemmesiden nogen bruger ret til immaterielle rettigheder (for eksempel copyright, knowhow eller varemærker) som ejes af os eller tredjepart overhovedet.

18.3. Ingen rettigheder overhovedet, gives til at bruge eller reproducere nogen handelsnavne, varemærker eller logoer, der vises på hjemmesiden undtaget de som specifikt er nævnt tilladt i Betingelserne.

18.4. I forlængelse af de overnævnte bestemmelser, garanterer du at du ikke på nogen måde vil undgå de immaterielle rettigheder for gaming software udbydere eller andre tredjeparts ejere af sådanne rettigheder. Et hvert brud på dette krav, som vi vil blive opmærksomme på, vil blive underrettet indenfor rimelig tid til den relevante intellektuelle ejendomsretsejer for passende foranstaltninger og håndhævelse.

 

19    DINE PERSONLIGE INFORMATIONER

19.1. Vi er forpligtet til at overholde kravene for databeskyttelse, på måden hvorpå vi bruger personlige oplysninger indsamlet fra dig og dit brug af hjemmesiden. Vi tager disse forpligtelser meget alvorlige I forhold til den måde vi bruger dine oplysninger på. Hvis du vil læse mere om hvordan vi bruger dine personlige informationer, venligst læs vores Privatlivspolitik

19.2 Alle oplysninger på Din Konto hos os er sikkert lagret og forbliver fortrolige, medmindre andet er angivet i vilkårene (herunder, for at undgå tvivl, i privatlivspolitikken)

19.3 Før du gøre brug af og imens du gør brug af vores services vil det være nødvendigt for os, at indsamle visse informationer omkring dig. Ved at give os dine oplysninger, samtykker du til vores behandling af dine personlige oplysninger:

a. Til de formål, der er anført i Betingelserne, (inklusiv Privatlivspolitikken)

b. Til andre formål, hvor vi skal behandle dine personlige informationer for at drive hjemmesiden

c. For at overholde lovgivningen eller lovpligtig forpligtelse

19.4. Vi må beholde kopier af alle meddelelser, som du sender til os (herunder kopier af alle e-mails) for at foretage nøjagtige optegnelser af de oplysninger, vi har modtaget fra dig.

 

20    BRUG AF COOKIES PÅ HJEMMESIDEN

20.1. Hjemmesiden bruger "cookies" til at tracke dit brug af internettet, for at indsamle visse informationer vedrørende din adgangsgivende enhed (såsom IP-adresse, enhedstype, geo-lokation data, og browser information) oghjælpe funktionaliteten af hjemmesiden. En cookie er en lille fil, som downloades til din computer når du besøger hjemmesiden, og det giver os mulighed for at genkende dig, når du kommer tilbage til hjemmesiden. Oplysninger om sletning eller styring af cookies er tilgængelig på www.aboutcookies.org. Bemærk venligst, at ved at slette vores cookies eller deaktivere fremtidige cookies, kan du måske ikke få adgang til bestemte områder eller funktioner på hjemmesiden.

 

21    KLAGER OG VARSLER

21.1. Hvis du ønsker at lave en klage over hjemmesiden, bør det første skridt være at kontakte kundesupport på e-mail: support@jetbull.dk

21.2. I tilfælde af uenighed accepterer du at, optegnelserne på serveren vil fungere som den endelige myndighed til at bestemme udfaldet af ethvert krav.

21.3. Du accepterer at I det usandsynlige tilfælde af uenighed mellem resultatet på din computerskærm og spil serveren, vil resultatet fra spil serveren være gældende, og du anerkender og accepterer at vores optegnelser på serveren vil fungere som endelig myndighed når bestemmelsen af vilkårene og forholdene for din deltagelse I den relevante online gaming aktivitet og resultatet af denne deltagelse.

21.4. Når vi ønsker at kontakte dig vedrørende en sådan uenighed, vil vi bruge de kontaktoplysninger du har givet os.

 

22    OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER,  FORPLIGTELSER OG NEDLUKNING AF HJEMMESIDE

22.1. Vi forbeholder os retten til at overdrage, tildele, sublicensere eller love Betingelserne helt eller delvist til en hvilken som helst anden person, forudsat at en sådan overdragelse vil foregå på de samme vilkår eller vilkår som ikke er mindre fordelagtige for dig.

22.2. Du anerkender, at i en begivenhed af en hjemmeside nedlukning, kan din konto blive overført til en anden hjemmeside der forvaltes og drives af os. Vi forbeholder os retten til at annullere alle relaterede eksisterende bonusbeløb på tidspunktet for nedlukningen af hjemmesiden.

 

23    HÆNDELSER UDEN FOR VORES KONTROL

23.1. Vi vil ikke stå til ansvar for manglende opfyldelse eller forsinkelse I udførelsen af nogen af vores forpligtelser I henhold til Vilkår og Betingelser, som er forårsaget af hændelser der er ude af vores kontrol, herunder (men ikke begrænset til) naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, afbrydelse I offentligt kommunikationsnet eller tjenester, arbejdskonflikter eller DDOS angreb og lign. Internet angreb der har en negativ virkning (“Force Majeure”). Vores præstation anses for at blive suspenderet i den periode som Force Majeure-hændelsen foregår, og vi vil have en forlængelse af fristen for opfyldelse i denne periode. Vi vil bestræbe os på at hjælpe Force Majeure hændelsen til en slutning, eller finde en løsning hvorpå vores forpligtelser kan blive udført til trods for Force Majeure hændelsen.

 

24    AFKALD

24.1. Hvis vi undlader at insistere på nøje opfyldelse af nogen af ​​dine forpligtelser eller hvis vi undlader at udøve nogen af ​​de rettigheder eller rets midler som vi har ret til, skal dette ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller rets midler og må ikke fritage dig fra at overholde sådanne forpligtelser.

24.2. Et afkald på misligholdelse må ikke udgøre et afkald på nogen efterfølgende standard. Intet afkald fra os på nogen af bestemmelserne i Betingelserne er aktuelle medmindre det udtrykkeligt angives at være et afkald og meddeles dig skriftligt i overensstemmelse med ovenstående.

 

25    UGYLDIGHED

25.1. Hvis nogle af disse Betingelser er bestemt til at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves på nogen måde, vil betingelsen, bestemmelsen eller kravet for så vidt muligt blive adskilt fra de resterende betingelser – betingelser som fortsat vil være gyldige i videst muligt omfang og i overensstemmelse med loven. I sådanne tilfælde vil den del som er ugyldig eller ikke kan håndhæves blive ændret i overensstemmelse med den gældende lov så den ligner så meget som muligt vores oprindelige hensigt.

 

26    LOV OG JURISDIKTION

26.1. Betingelserne er underlagt og fortolkes I overensstemmelse med lovgivningen I Danmark.

26.2. Domstolene i Danmark har ikke-eksklusiv jurisdiktion over alle opstået uenigheder udsprunget af Betingelserne.

 

27    ANSVARLIGT SPIL OG LUDOMANI

27.1. Vi har stor interesse i og er forpligtet til, at støtte ansvarligt spil som en politik for kundepleje og social ansvarlighed. Vi tror på at det er vores ansvar overfor vores kunder, at sikre at i nyder jeres spille oplevelse på vores website, velvidende om de økonomiske og sociale skader der er forbundet med ludomani.

27.2. Økonomiske grænser – En spiller kan fastsætte økonomiske grænser hovedsageligt relateret til indbetalinger, indsatser og tab ved at kontakte kundesupport eller ved at gå ind på ’Min Konto’. Når grænserne er fastsat kan spilleren ikke overskride disse. Generel information om disse muligheder kan findes under sektionen “Ansvarligt Spil” på hjemmesiden. Grænserne kan ændres til enhver tid. En formindskelse af indbetalingsgrænsen vil træde i kraft med det samme. Modsat vil en forhøjelse af indbetalingsgrænsen først vil træde i kraft efter 24 timer, for at undgå potentielt forhastede beslutninger. Hvis du ønsker yderligere information eller hjælp I forbindelse med ansvarligt spil, kan du kontakte kundesupport.

27.3. Udelukkelse fra Spil – Hvis du føler du har mistet kontrollen over dit spil kan du anmode om en kort pause, midlertidig eller permanent udelukkelse fra spil ved at kontakte vores udelukkelses support via e-mail selfexclusion@amgoigaming.com, hvor følgende muligheder for udelukkelse tilbydes:

Kort pause

24 timer

Midlertidig udelukkelse

30 dage

3 måneder

6 måneder

1 år

 

Permanent udelukkelse.

Valg af permanent udelukkelse resulterer i kundeforholdet fuldstændig afbrydes og en ny konto kan ikke registreres før minimun 12 måneder er gået.

Bemærk at ’Udelukkelse’ bør benyttes af personer der oplever problemer med at håndtere spil inklusive ludomani. Ved at håndhæve selvudelukkelse anerkender du at du kan have et problem og udstille sårbarhed overfor ludomani.

Ydermere, som følge af vores licens forpligtelser og ønsket om at beskytte vores spillere, vil du også blive udelukket fra enhver anden hjemmeside du skulle være registreret på, som forvaltes og drives af os og som er underlagt Spillemyndigheden licensbetingelser. Når du foretager en udelukkelse vil dine tilbageværende saldo på din spillekonto blive returneret til dig. Vi vil bruge vores rimelige bestræbelser på overholdelse af din selvudelukkelse, men du anerkender at det primære ansvar for at styre din adfærd ligger hos dig og du acceptere at vi ikke vil være ansvarlige hvis du fortsætter med at spille og/eller forsøger at bruge hjemmesiden og vi ikke påpeger det eller håndhæver din selvudelukkelse. Skulle du selvudelukke dig fra mindst én af de hjemmesider der forvaltes og drives af os og bagefter, under den gældende udelukkelsesperiode, lykkedes dig at åbne en konto, indbetale og spille på et andet website der forvaltes af os, vil dine indbetalte beløb og dine efterfølgende gevinster, hvis nogen, tabes af dig og opbevares af os og du accepterer at give afkald på enhver ret vedrørende de respektive beløb.

For yderligere oplysninger om selvudelukkelse og spillerbeskyttelse kan du besøge vores ‘Ansvarligt Spil’ sektion på hjemmesiden. Vi anbefaler også at du overvejer at installere en software som giver dig mulighed for at blokere adgangen til online gaming hjemmesider. Se filtreringssystemer nederst på denne side.

Udelukkelse på vores website vil ikke medføre registrering i det nationale Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Udelukkelse via ROFUS betyder det ikke vil være muligt at spille via os eller andre net operatører licenseret af Spillemyndigheden. Det er kun dig der kan anmode om at blive registreret i eller fjernet fra ROFUS.

Hvis du ønsker at blive registret i ROFUS som styres og administreres fuldt af Spillemyndigheden kan dette tilgås her; https://spillemyndigheden.dk/rofus-udelukkelse-fra-spil-0

27.4. Standard kontolukning – Standard lukning af din konto bør kun benyttes hvis du ønsker at stoppe med at spille for en periode, du kan genåbne din konto på et hvilken som helst tidspunkt I løbet af perioden. Hvis du ønsker at aktivere standard kontolukning venligst skriv en mail til support@jetbull.com , hvori du skriver hvor længe du ønsker din konto lukket og hvorfor du ønsker den lukket. Standard kontolukning kan aktiveres for alle grunde på nær potentielle spilleafhængighedsproblematikker. Bemærk at kundesupport kan hjælpe dig med de fleste problemer du måtte have I forbindelse med brug af hjemmesiden, som for eksempel spørgsmål vedrørende kampagner eller lignende aktiviteter som har med brugen af hjemmesiden at gøre.

27.5. Mindreårige spillere - Det er ulovligt for alle under 18 år at åbne en konto eller spille på vores website og CPR checks foretages for alle der ønsker at oprette en konto. Bemærk at personer under 18 som viser sig at bruge hjemmesiden vil miste alle sine tidligere gevinster og kan også blive rapporteret til myndighederne.

27.6. Filteringssystem – filteringsløsninger tillader forældre at regulere adgangen til internettet baseret på udvalgte kriterier. Forældre kan bruge filtre til at forhindre deres børn I at få adgang til blandt andet gambling websites. Hvis du deler computer med venner eller familie som er under den lovlige alder for at registrere sig eller spille på vores website, eller har anmodet om selvudelukkelse kan du overveje forældrenes filtreringsløsninger.

27.7. Vi holder intet ansvar for eventuelle opkrævninger og anmodninger som vi ikke har modtaget fra dig, grundet en fejl hos din e-mail klient. Hvis vi ikke svarer tilbage til dig inden for rimelig tid, venligst tjek din e-mail-klient og sikre dig, at din e-mail blev sendt. Du anerkender det er dit ansvar at sikre, at vi har modtaget din anmodning, hvis du ikke modtager et svar eller bekræftelse af modtagelse af e-mail fra os

27.8. Vi er forpligtet til at støtte ansvarligt spil initiativer og opfordrer dig til at finde information om Ansvarligt spil på følgende organisationers hjemmesider:

Center for Ludomani

Dansk Misbrugsbehandling

Frederiksberg Centeret

Majorgården

 

28    LINKS

28.1. Når vi giver hyperlinks til andre hjemmesider gør vi det kun til orientering. Du benytter hyperlinksene på egen risiko og vi påtager os intet ansvar for indholdet eller brugen af hjemmesiderne, eller for oplysningerne på dem.

 

29    CHATRUM (BLOG) – HVIS RELEVANT

29.1. Selskabet giver sine kunder mulighed for at bruge et chatrum, hvor de kan kommunikere med andre spillere der er registreret og gør brug af hjemmesiden. Vi sætter chatpolitikken og forbeholder os retten til at ændre disse politikker til enhver tid med eller uden varsel. Ved at bruge denne chatfunktion binder du dig selv til at overholde disse vilkår og betingelser.

29.2. Chatrummet er beregnet til legitime kommentarer og konstruktive debatter. Vi forbeholder os retten til at begrænse spillernes rettigheder til at chatte i alle chatrum nedsat af os. Ethvert problem opstået af brug af chatrummet er udelukkende spillerens eget ansvar.

29.3. Enhver bruger af vores chatrum indvilliger i ikke at skrive nogle kommentarer som er:

29.3.1. Ærekrænkende eller indeholder nogen form for information som spilleren ikke har ret til at videregive eller på anden måde ulovlig;

29.3.2. (Eller indeholder noget der er) racistisk, vulgært, hadefuldt, uanstændigt, blasfemisk, truende, fornærmende or krænkende;

29.3.3. Har til hensigt at udgive sig for en anden person eller enhed;

29.3.4. Sendt med henblik på reklamering;                           

29.3.5. Eller indeholder et link til en hvilken som helst virus, beskadigede filer, keyloggere eller enhver anden skadelig kode eller materiale der kan forvolde skade på computeren, data eller finansielle sikkerhed for enhver part;

29.3.6. En kommentar med formålet at udnytte eller hemmeliggøre samtaler med eller mod andre spillere der bruger vores website, eller aktiviteter af mistænkelig eller kriminel karakter.

29.3.7. Et link til enhver bevidst urigtigt eller vildledende udsagn eller nogen udsagn der forsøger at uretfærdigt manipulere et marked;

29.3.8. Et forsøg på at indsamle eller opbevare data om andre brugere;

29.3.9. Et misbrug af forumfunktionaliteten.

29.3.10. Oplysninger beskyttet af enhver form for intellektuel ejendom, uanset om registrerede eller ikke-registrerede eller eventuelle kontraktlige, lovmæssige og retfærdige forpligtelser for fortrolighed.

29.3.11. På et andet sprog end det modersmål der er tilknyttet chatrummet.

29.4. Vores fora er modereret og alle samtaler bliver logget eller optaget. Vi forbeholder os retten til at nægte at sende kommentarer, undersøge og tage handling, hvilket kan inkludere (men ikke er begrænset til) lukning af en konto der tilhører en bruger som modsætter sig ovenfor nævnte vilkår og betingelser. Vi forbeholder os også retten til at lukke eller fjerne chatrum uden forudgående varsel og også til at rapportere eventuelle mistænkelige samtaler eller kommentarer til de relevante myndigheder.

 

30    KLAGEBEHANDLING

30.1. Selskabet bestræber sig på at levere en service af høj kvalitet til sine spillere på alle tidspunkter. Dog kan spillere, af forskellige årsager, føle at de ikke er tilfredse med niveauet og/eller kvaliteten af servicen og kan ønske at indgive en klage. Forurettede spillere kan sende en mail complaints@amgoigaming.dk med så mange detaljer som muligt. Klagen skal indeholde oplysninger om din identitet og begrundelsen for klagen.

30.2. Vores kundesupport vil forsøge at behandle en spillers klage så hurtigt som muligt. Hvis kundesupport ikke kan behandle klagen selv, vil de videresende den til rette afdeling og forvaltning.

30.3. Hvis klagen ikke er færdigbehandlet inden for 14 dage, vil du blive informeret om, hvornår du kan forvente en afgørelse i din sag.